Wettelijke informatie

Deze website (de "Website") is niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar oud. Deze website is eigendom van LEO Pharma A/S [Denmark, 2750 Ballerup, Industrieparken 55] en wordt beheerd door LEO Pharma A/S [Denmark, 2750 Ballerup, Industrieparken 55]. Voor de doeleinden van de Gebruiksvoorwaarden betekenen "ons", "onze" en "wij" LEO Pharma A/S. Indien u enige vragen hebt betreffende het gebruik van de website of deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens gegeven aan het einde van deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden voor www.psoriasis.qualitycare.be

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de volledige inhoud van de website en op enige correspondentie tussen u en/of enige derde partij aangewezen door ons. Uw gebruik van de website geeft aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden, ongeacht uw registratie bij ons, inclusief gebruik van persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid op deze website [link invoegen naar privacybeleid], wat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden. LEO Pharma A/S is de verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u zich bij ons registreert voor de QualityCare™-service voor patiëntondersteuning, dan geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens over u zoals uiteengezet in het toestemmingsformulier in Bijlage I bij het privacybeleid. Gebruik deze website niet als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt.

 1. Als u beslist om bij ons te registreren en een account aan te maken, dan zal uw account actief blijven tenzij u dit langer dan 90 dagen niet gebruikt. Na deze periode ontvangt u tot 2 e-mails om u te informeren dat als u uw account niet opnieuw activeert, dit zal worden afgesloten. Als u uw account niet gebruikt binnen 14 dagen na de derde e-mail van ons, dan zal uw account worden afgesloten.
 2. De inhoud van deze website is openbaar beschikbaar ter informatie. Wij proberen de inhoud bijgewerkt te houden, maar kunnen niet garanderen dat de inhoud volledig of foutloos is of dat de inhoud kan worden gebruikt zoals verwacht door de gebruikers van deze website. Wij kunnen ook niet garanderen dat de gebruikers van deze website een betere levenskwaliteit zullen ervaren. De inhoud wordt louter ter informatie verstrekt. De inhoud geeft u geen enkel soort advies of aanbeveling en mag nooit worden gebruikt als vervangmiddel voor het advies van een arts of enige andere gekwalificeerde zorgverlener.
 3. Deze website bevat links naar de internetsites van derden waarover wij geen controle hebben en het is geen goedkeuring van enige informatie, producten of diensten aangeboden of bereikt via deze websites. Als u een link volgt naar één van deze websites, dient u er zich van bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid kunnen hebben en dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enig dergelijk beleid en niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke websites. Controleer het beleid van elke website voordat u er enige persoonsgegevens naar verzendt.
 4. Als QualityCare™ u een e-mail stuurt, dan erkent en aanvaardt u dat het e-mail adres niet opgevolgd wordt zodat u niet kunt antwoorden op dergelijke e-mails, tenzij dit anders wordt vermeld in de mail. Als QualityCare™ u bovendien een sms/tekstbericht stuurt, dan erkent en aanvaardt u dat het telefoonnummer niet opgevolgd wordt en dat u niet kunt antwoorden op dergelijke sms-/tekstberichten.
 5. De website kan van tijd tot tijd onbeschikbaar zijn door onderhoud of defect of enige andere reden buiten onze controle en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke defecten, vertragingen of onderbrekingen.
 6. Wij nemen alle redelijke maatregelen om deze website te beschermen tegen computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere dreigingen. Wij garanderen echter niet dat deze website vrij is van dergelijke schadelijke programma's en doen afstand van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies te wijten aan schadelijke programma's ontvangen via deze website of via bestanden gedownload van deze website.
 7. LEO Pharma A/S is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten) op alle teksten, afbeeldingen en computercode op deze website, het algemene ontwerp van de website en de selectie, opstelling en presentatie van al het materiaal op deze website. Wij kunnen op elk moment de licentie om gebruik te maken van inhoud op deze website intrekken. De inhoud mag niet worden gekopieerd voor enig ander doeleinde dan voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik en waarbij wij wel voorbehoud maken voor alle auteursrechten of andere eigendomsvoorschriften. Tenzij uitdrukkelijk voorzien op deze website, mag u de volledige website of een deel ervan niet kopiëren, weergeven, downloaden, wijzigen, reproduceren of heruitzenden op enig forum of op enige manier zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming.
 8. Wij zijn onder deze Gebruiksvoorwaarden niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door ons of onze dochtermaatschappijen in omstandigheden waar: (a) er geen inbreuk is op onze wettelijke zorgverplichting jegens u; (b) dergelijk verlies of schade geen voorspelbaar resultaat is van een dergelijke inbreuk; en (c) enige toename van verlies of schade het resultaat is van een inbreuk door u op deze Gebruiksvoorwaarden. Onze aansprakelijkheid zal in geen enkel geval verliezen omvatten met betrekking tot u zoals verloren gegevens, verloren winst of bedrijfsonderbreking. Niets in deze overeenkomst zal onze aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk ongeval beperken of uitsluiten in geval dit voortkomt uit onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, filialen, aannemers of agenten.
 9. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen indien: (a) u enige van de wezenlijke bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden (of hebt gehandeld op een wijze die duidelijk aantoont dat u niet van plan bent of niet in staat bent om de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden na te leven); (b) wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen; (c) wij niet langer services bieden voor patiëntondersteuning in het land waarin u woonachtig bent of waar u de services gebruikt; of (d) de levering van de services voor patiëntondersteuning naar onze mening niet langer commercieel haalbaar is.
 10. Wij verbeteren voortdurend onze communicatiemethoden en voegen nieuwe functies en functionaliteit toe aan deze website. Door deze doorgaande veranderingen, veranderingen in de wet en de veranderende aard van technologie, zullen onze gegevenspraktijken van tijd tot tijd veranderen. Als en wanneer onze gegevenspraktijk verandert, zullen wij (zodra dit praktisch mogelijk is) de veranderingen plaatsen op deze website om u op de hoogte te stellen van deze veranderingen. Wij moedigen u aan om deze pagina regelmatig te controleren.
 11. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn persoonlijk voor u en u mag deze of enige van uw rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen aan enige derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie als illegaal, nietig of onafdwingbaar worden bevonden, dan zal de onafdwingbare bepaling worden gewijzigd om deze afdwingbaar en effectief te maken tot in de mate dat dit mogelijk is.

Neem contact op met ons

LEO Pharma nv
E-mail: leo-pharma.be@leo-pharma.com