Gegevensprivacybeleid

Deze privacyverklaring beschrijft ons huidige beleid en praktijk met betrekking tot persoonsgegevens die rechtstreeks door ons en/of via de website worden verzameld.
Voor de doeleinden van het gegevensprivacybeleid betekenen "ons", "onze" en "wij" LEO Pharma A/S [LEO Pharma A/S, 55 Industriparken, DK-2750 Ballerup]. LEO Pharma A/S is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens.

Als u zich registreert voor de patiënten ondersteuningsservice QualityCare™- via deze website, dan geeft u ons uitdrukkelijke toestemming om de informatie te verzamelen en te gebruiken zoals uiteengezet in BIJLAGE 1 bij dit privacybeleid.
Voordat u enige informatie via deze website verzendt, moet u dit privacybeleid en het onderstaande toestemmingformulier lezen en uw uitdrukkelijke toestemming geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid en het toestemmingsformulier.
De term "persoonsgegevens" verwijst naar alle persoonlijk identificeerbare informatie over u, zoals uw naam, geboortedatum, gezondheidsgegevens, e-mailadres of postadres en telefoonnummer.

Gegevensprivacy - Gebruik van verzamelde persoonsgegevens over u

Persoonsgegevens verzonden via onze website worden vertrouwelijk gehouden en mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden gespecificeerd in dit privacybeleid en in het toestemmingsformulier.

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken:

 • Om de website en ons bedrijf te beheren, inclusief statistische analyse
 • Om uw gebruik van de services op de website mogelijk te maken
 • Om uw bezoek aan de website aan te passen aan uw voorkeuren, u bij te staan tijdens uw gebruik van de website en uw opmerkingen af te handelen en vragen te beantwoorden.
 • Om contact met u op te nemen via e-mail, sms, telefoon of via normale post als u dit verzoekt, ook voor marketingdoeleinden
 • Om ongewenste neveneffecten te rapporteren aan de bedrijven van de LEO Pharma Group en regelgevende instanties in de gezondheidszorg met behulp van anoniem gemaakte gegevens
 • Om anonieme feedback te geven aan hulpverleners, patiëntverenigingen en andere partijen in de gezondheidszorg
 • Om enquêtes, studies en evaluaties uit te voeren met absoluut anonieme gegevens.
 • Om te begrijpen wie de website gebruikt en om een beter inzicht te krijgen in de behoeften en interesses van gebruikers en bezoekers om de website te verbeteren
 • Om toepasselijke wetgevingen, regelgevingen of praktijkcodes na te leven
 • Voor alle andere doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven

Gegevensprivacy - hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

Om onbevoegde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van gegevens in stand te houden en juist informatiegebruik te waarborgen, hebben we passende fysieke, elektronische en beheerprocedures ingevoerd om online verzamelde informatie te beschermen en te beveiligen.

De werknemers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens werden opgeleid om dergelijke gegevens correct te hanteren in overeenstemming met onze veiligheidsprotocollen en strikte vertrouwelijkheidsnormen. Hoewel wij geen garanties kunnen geven tegen enig verlies, misbruik, onbevoegde vrijgave, wijziging of vernietiging van gegevens, nemen wij gepaste maatregelen om dit te voorkomen.

U begrijpt en geeft hierbij toestemming om persoonsgegevens over u toegankelijk te maken voor:

 • LEO Pharma A/S en enige andere bedrijven uit de LEO Pharma Group
 • partijen die technische ondersteuning bieden (bijv. hostingdiensten)
 • serviceproviders van derden die bedrijven uit de LEO Pharma Group helpen of om communicaties naar u te verzenden
 • enige voorgestelde gemandateerden, overnemers of kopers van een bedrijf uit de LEO Pharma Group die persoonsgegevens over u verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.
 • enige openbare, administratieve, gerechtelijke of regelgevende instanties om medewerking te verlenen in procedures, onderzoeken en verzoeken van dergelijke instanties of om enige wettelijke of regelgevende vereisten na te leven.
 • U begrijpt dat deze ontvangers zich in landen kunnen bevinden buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief de Verenigde Staten van Amerika, waar geen gelijkaardige wetten van toepassing zijn zoals die betreffende gegevensbescherming in de EER.

Gegevensprivacy - Uw rechten en verantwoordelijkheden

UU mag ons of enige partij aangewezen door ons het volgende verzoeken:

 • U informatie te geven over de persoonsgegevens die over u worden verwerkt; de doeleinden hiervan; de categorieën van ontvangers van de gegevens; en enige beschikbare informatie over de bron van dergelijke gegevens
 • Persoonsgegevens over u in het bezit van ons of van enige door ons aangewezen partijen te corrigeren, te wissen of te blokkeren in het geval dat deze onjuist of misleidend zijn.
 • Als u gevraagd hebt om informatie van ons te ontvangen zoals nieuwsbrieven, etc. en geen informatie meer wenst te ontvangen, dan kunt u gemakkelijk kiezen om geen informatie meer van ons te ontvangen door ons een e-mail te zenden naar het adres vermeld aan het einde van dit privacybeleid.

Als de persoonsgegevens die wij, of enige partij door ons aangewezen, over u hebben, veranderen, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten zodat wij onze archieven kunnen bijwerken.

Verantwoordelijken van de verwerking

De verantwoordelijke van de verwerking voor de website en zijn gegevens is LEO Pharma A/S.

Vragen

Als u nog vragen hebt over dit privacybeleid, over de manier waarop we persoonsgegevens over u gebruiken of indien u enige van uw rechten betreffende gegevensbescherming wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met LEO Pharma nv, e-mail: leo-pharma.be@leo-pharma.com

BIJLAGE 1: TOESTEMMINGSFORMULIER

Wij begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u en we zetten ons in om de privacy, veiligheid en accuraatheid van persoonsgegevens over u te behouden.

Gegevensverzameling en verwerking voor deelname aan de QualityCare™-service voor patiëntondersteuning

Als u registreert voor de QualityCare™-service voor patiëntondersteuning, dan begrijpt u en geeft u hierbij uitdrukkelijk toestemming aan LEO Pharma A/S [55 Industriparken, DK-2750 Ballerup], om persoonsgegevens over u te verzamelen, te verwerken of te gebruiken in overeenstemming met dit toestemmingsformulier en het privacybeleid. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende persoonsgegevens (de "Gegevens voor patiëntondersteuning")

 • Uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw geslacht, leeftijd en ziekte
 • Duur van uw ziekte

De QualityCare™-database wordt centraal beheerd door LEO Pharma A/S met de hulp van een serviceprovider in Denemarken. In de toekomst kunnen wij beslissen om de gegevens te hosten via een bedrijf van de LEO Pharma Group of een andere serviceprovider. De Gegevens voor patiëntondersteuning worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om services te verlenen voor patiëntondersteuning volgens de individuele profielen gebaseerd op individueel ingevoerde gegevens verwerkt door een algoritme en om contact met u op te nemen
 • Om anonieme feedback te geven aan HCP's, patiëntverenigingen en andere partijen in de gezondheidszorg
 • Om de kwaliteit van de QualityCare™-service voor patiëntondersteuning te verbeteren wat betreft de functionaliteit, inhoud en innovatie
 • Om ongewenste neveneffecten te rapporteren aan de bedrijven van de LEO Pharma Group en regelgevende instanties in de gezondheidszorg met behulp van anoniem gemaakte gegevens
 • Om te begrijpen wie de website gebruikt en om een beter inzicht te krijgen in de behoeften en interesses van gebruikers en bezoekers om de website te verbeteren
 • Om enquêtes, studies en evaluaties uit te voeren.

Wij kunnen u communicaties verzenden met betrekking tot services voor patiëntondersteuning via e-mail, SMS of enige andere elektronische middelen. U gaat akkoord met deze communicaties en begrijpt dat wij een serviceprovider kunnen gebruiken om ons te helpen bij het verzenden van dergelijke communicaties en dat er standaard kosten voor tekst en gegevens van toepassing kunnen zijn.

Overdracht van gegevens voor patiëntondersteuning

U begrijpt en geeft hierbij toestemming om uw gegevens voor patiëntondersteuning beschikbaar te maken:

 • LEO Pharma A/S en enige andere bedrijven uit de LEO Pharma Group
 • voor partijen die technische ondersteuning bieden (bijv. hostingdiensten) met betrekking tot de QualityCare™-database
 • voor serviceproviders van derden die bedrijven uit de LEO Pharma Group helpen met het onderhoud en de ontwikkeling van het QualityCare™-concept en platform of om communicaties naar u te verzenden
 • voor enige voorgestelde gemandateerde, overnemer of aankoper van een bedrijf uit de LEO Pharma Group die gegevens over u voor patiëntondersteuning verwerken in overeenstemming met dit toestemmingsformulier.
 • voor enige openbare, administratieve, gerechtelijke of regelgevende instanties om medewerking te verlenen in procedures, onderzoeken en verzoeken van dergelijke instanties of om enige wettelijke of regelgevende vereisten na te leven.

U begrijpt dat deze ontvangers zich in landen kunnen bevinden buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief de Verenigde Staten van Amerika, waar geen gelijkaardige wetten van toepassing zijn zoals die betreffende gegevensbescherming in de EER.

Er is een overzicht beschikbaar van alle bedrijven in de LEO Pharma Group en hun adressen op www.leo-pharma.com. Wij raden aan dat u deze website regelmatig controleert.

Informatie, correctie, verwijdering of blokkering van persoonsgegevens / intrekking van toestemming

De gegevens voor patiëntondersteuning worden vrijwillig door u verstrekt en het niet verlenen van de gegevens voor patiëntondersteuning kan betekenen dat wij niet in staat zijn om u een aangepaste ondersteuning te bieden.

U hebt het recht om op elk moment toegang te verzoeken tot de informatie die wij over u hebben. U hebt ook het recht om op elk moment te verzoeken om de gegevens over u voor patiëntondersteuning te corrigeren, verwijderen of blokkeren in overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming. Ten slotte kunt u op elk moment uw toestemming intrekken met toekomstig effect zonder dat u daarvoor een reden moet opgeven Wij zullen u geen kosten aanrekenen voor het verlenen van toegang tot of het corrigeren, verwijderen of blokkeren van gegevens voor patiëntgegevens.

Als u nog vragen heeft over dit privacybeleid, over de manier waarop we gegevens over u voor patiëntondersteuning gebruiken of indien u enige van uw rechten betreffende gegevensbescherming wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met LEO Pharma nv, e-mail: leo-pharma.be@leo-pharma.com