ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HANDIGE INFORMATIE

De MyPso QualityCare™-app wordt aangeboden door LEO Pharma A/S, 55 Industriparken, DK 2750 Ballerup, Denmark  ('LEO Pharma'), een geregistreerde onderneming in Denmark, geregistreerd onder nummer 56759514.

Het downloaden en gebruik van de MyPso QualityCare™-app is gratis, afgezien van eventuele kosten voor datagebruik die u bent overeengekomen met uw telecomaanbieder. U kunt de app downloaden via Google Play of de App Store van Apple. De MyPso QualityCare™-app is niet bedoeld voor mensen jonger dan 18 jaar.

Om ervoor te zorgen dat u optimaal kunt profiteren van uw MyPso QualityCare™-app, geeft u door het downloaden ervan LEO Pharma toestemming om uw gegevens te gebruiken op de manier die in deze gebruiksvoorwaarden beschreven wordt, en om u pushberichten met handige informatie te sturen via uw smartphone (bijv. sms- en mms-berichten) en e-mail. Deze berichten kunnen bijvoorbeeld uitleg bevatten over nieuwe functies die aan de app zijn toegevoegd.

WAT DOET DE MyPso QualityCare™-APP?

De MyPso QualityCare™-app geeft u handige informatie en algemene adviezen en aanbevelingen op het gebied van psoriasis. Daarnaast beschikt de app over diverse functies waarmee u uw eigen symptomen in beeld kunt brengen en bijhouden aan de hand van foto's en rapporten. Zo kunt u meer inzicht krijgen in de factoren die bij u opflakkeringen uitlokken (uw 'triggers'). Met de app kunt u op een eenvoudige manier ingevoerde gegevens omzetten in een visuele weergave. De app voert echter geen berekeningen uit en geeft geen interpretatie van de gegevens.

De algemene adviezen en aanbevelingen die de app verstrekt dienen niet ter vervanging van het advies van een arts of andere erkende zorgverlener. Deze app kan niet gebruikt worden voor het vaststellen of in de gaten houden van bijwerkingen van behandelingen. Als uw behandeling een bijwerking veroorzaakt, dient u contact op te nemen met uw arts.

U kunt geen aankopen doen of bestellingen plaatsen via de app.

OP WELKE SMARTPHONES IS DE APP TE DOWNLOADEN?

De volgende iOS-telefoons worden ondersteund: iPhone 4s, 5, 5s, 5c, 6 en 6 Plus (de app is niet geoptimaliseerd voor de beeldschermgrootte van de 6 Plus). De volgende iOS-besturingssystemen worden ondersteund: iOS7 en iOS8.

De volgende Android-telefoons worden ondersteund: Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Note 4, HTC One (M8), Google Nexus 5, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia Z3, LG G3. De volgende Android-besturingssystemen worden ondersteund: Android 4.0 - 4.4.

PERSOONSGEGEVENS

LEO Pharma zal uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren en om u uw resultaten te laten vergelijken met die van de andere MyPso QualityCare™-appgebruikers. Door het gebruik van deze gegevens kan LEO Pharma de app continu verbeteren en beschermen tegen oneigenlijk gebruik, het begrip van psoriasis onder zorgverleners vergroten (door geanonimiseerde cijfers met ze te delen) en eventuele relevante trends op geanonimiseerde wijze openbaar maken.

Voor de statische verwerking wordt gebruikgemaakt van Google Analytics. Met de gegevens uit de database wordt trendanalyse verricht.

Met het oog op de bescherming van uw gegevens zal LEO Pharma uitsluitend informatie doorgeven als dat is toegestaan onder de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden.

In dat geval worden uw persoonsgegevens door ons doorgegeven aan bedrijven die de app nog beter zullen laten werken. Ze kunnen onder meer worden doorgegeven aan Bridge IT Aps, een geregistreerde onderneming in Denemarken (geregistreerd onder nummer 29 40 09 46), voor verwerking en analyse; en aan TDC Hosting A/S, een geregistreerde onderneming in Denemarken (geregistreerd onder nummer 25 59 56 96), voor hostingdoeleinden.

Het pdf-rapport dat de MyPso QualityCare™-app op basis van uw bijgehouden informatie kan aanmaken, kan per e-mail worden opgestuurd naar uw persoonlijke e-mailadres. Het pdf-bestand verlaat in dat geval de MyPso QualityCare™-appomgeving, en de verspreiding en het gebruik ervan valt dan onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Voor de app is geen wachtwoord nodig. Ter bescherming van uw gegevens raden we daarom aan om altijd de vergrendelingsfunctie van uw smartphone in te schakelen.

Wilt u a) meer informatie over hoe we uw gegevens beschermen, b) onjuiste gegevens laten wissen of wijzigen, of c) een klacht over onze manier van gegevensverwerking indienen? Neem dan contact met ons op via LEO Pharma A/S, 55 Industriparken, DK-2750 Ballerup, Denmark; www.leo-pharma.com.

Als u de MyPso QualityCare™-app van uw smartphone verwijdert, wissen we de gegevens waaruit uw identiteit kan worden opgemaakt. Statistische gegevens waaruit uw identiteit niet is op te maken, worden wel bewaard. Dit wordt gedaan om het inzicht in psoriasis te vergroten.

Als u de MyPso QualityCare™-app twee jaar lang niet hebt gebruikt, wordt uw profiel verwijderd. Bij verlies van uw smartphone is het niet mogelijk om uw gegevens terug te halen.

VERANTWOORDELIJKHEID EN VERANDERINGEN IN DE VOORWAARDEN

We willen u erop wijzen dat uw toegang tot en gebruik van de MyPso QualityCare™-app en de inhoud daarvan plaatsvindt op eigen risico. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de app te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de door de wet gestelde vereisten en geen inbreuk maakt op de rechten van anderen.

We willen alle MyPso QualityCare™-gebruikers te allen tijde een optimale gebruikservaring met de MyPso QualityCare™-app bieden. In geval van klachten over of een vermoeden van ongeoorloofd handelen, onregelmatigheden of oneigenlijk gebruik kunnen uw gegevens en uw app daarom zonder voorafgaande waarschuwing tijdelijk of definitief worden geblokkeerd. Ook kan LEO Pharma te allen tijde uw toegang tot de app beëindigen en van u eisen dat u de app verwijdert. LEO Pharma is niet verantwoordelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door de app en uw gebruik daarvan, bijvoorbeeld bij verlies van uw smartphone, of in het geval van oneigenlijk gebruik van de app door u of anderen.

Als er vanwege van uw handelen een schadevergoeding wordt geëist van LEO Pharma, moet u LEO Pharma compenseren voor alle verplichtingen en schadevergoedingen. Als u de app oneigenlijk gebruikt of meewerkt aan oneigenlijk gebruik ervan, kan LEO Pharma een eis tot schadevergoeding tegen u instellen.

Technologische vooruitgang kan leiden tot nieuwe mogelijkheden voor verbetering van de MyPso QualityCare™-app. Daarom behoudt LEO Pharma zich het recht voor om op elk gewenst moment en geheel naar eigen inzicht de inhoud van deze app (gedeeltelijk) te verbeteren, te wijzigen, aan te passen, te vervangen of te verwijderen. Alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de app berusten bij LEO Pharma A/S of een van onze zakenpartners.